Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Mit links! 1, Podręcznik

Przykładowe dialogi:


- Kennst du Eminem? (Znasz Eminema?)
- Ja, klar. Ich kenne ihn. (Tak, jasne. Znam go.)
- Magst du ihn? (Lubisz go?)
- Ich mag ihn. Er ist klasse. (Lubię go. Jest świetny.)


- Kennst du Breakdance? (Znasz breakdance?)
- Ja, klar. Ich kenne ihn. (Tak, jasne. Znam go.)
- Magst du ihn? (Lubisz go?)
- Ich mag ihn nicht. Er ist blöd. (Nie lubię go. Jest głupi.)

Komentarze