Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Mit links! 1, Podręcznik

Poniżej są przedstawione przykładowe e-maile. Każdy uczeń może napisać to zadanie w inny sposób. Traktuj to rozwiązanie jako wzór, na podstawie którego stworzysz własną odpowiedź.


Rozwiązanie I

Hallo!

Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich und mein Bruder, Kamil, spielen jede Woche Tennis.

Komentarze