Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Mit links! 1, Podręcznik

Poniżej jest przedstawiona przykładowa notatka. Należy napisać ją samodzielnie zgodnie z podanymi punktami. 


Ewa!
Ich mache heute die

Komentarze