Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Fokus 3. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. die Freiheit - wolność

2. die Erzählung - opowiadanie

Komentarze