Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Ich und du neu 6, Podręcznik

Od lewego górnego rogu: 

- Was muss man hier tun? (Co trzeba tu zrobić?)
- Man muss geradeaus fahren. (Trzeba jechać prosto.)

- Was muss man hier tun? (Co trzeba tu zrobić?)
- Man muss links fahren. (Trzeba jechać w lewo.)