Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Punkt 6, Zeszyt ćwiczeń

spielen - gespielt - grać, bawić się

weglaufen - weggelaufen - uciekać

trennen - getrennt - dzielić, rozstawać się

teilnehmen - teilgenommen - brać udział

Komentarze