Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Punkt 6, Zeszyt ćwiczeń

1. schlafen - geschlafen - spać

2. beginnen - begonnen - zaczynać

Komentarze