Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Punkt 6, Zeszyt ćwiczeń

1. Was kaufst du dem Vater zum Geburtstag?

2. Man muss dem Kind helfen.

3. Zeigst du der Frau den Weg?

4. Was sagst du dem Lehrer?

Komentarze