Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Punkt 6, Zeszyt ćwiczeń

1. Nadine, kannst du bitte den Müll wegbringen? - Nadine, czy możesz wynieść śmieci?

Komentarze