Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Magnet smart 2, Podręcznik

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Poniżej przedstawiono rozwiązanie, które jest jedynie wzorem. Można się nim sugerować tworząc własną wypowiedź. Przykładowe rozwiązanie stworzono dla Stefana z Berlina i Benjamina z Denver. 

Należy uwzględniać życie w różnych strefach czasowych. 

 

Stefan  Benjamin
Es ist 9 Uhr in Berlin. Stefan ist in der Schule. Er hat gerade Mathe.
W Berlinie jest godzina 9:00. Stefan jest w szkole. Właśnie ma matematykę. 
In Denver, USA, ist es erst 1 Uhr in der Nacht. Benjamin schläft noch. 
W Denver, w USA, jest dopiero pierwsza w nocy. Benjamin jeszcze śpi.
Es ist 14 Uhr. Der Unterricht endet und Stefan kommt nach Hause zurück. 
Jest 14:00. Lekcje się kończą, a Stefan wraca do domu. 

Komentarze