Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Was nimmst du? - Co bierzesz?
b. Einen Hamburger, bitte. - Poproszę hamburgera. 

Komentarze