Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Peter steht um zehn nach sieben auf. - Peter wstaje dziesięć po siódmej.

Er frühstückt um zwanzig nach sieben. - Dwadzieścia po siódmej je śniadanie. 

Komentarze