Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Das Löwendenkmal steht am Hafen. - Posąg lwa stoi w porcie. 

2. Das Neue Rathaus liegt in der Maximilianstraße. - Nowy Ratusz leży przy Maximilianstraße. 

Komentarze