Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

- Hallo, können Sie mir bitte helfen? Ich möchte zur Residenz
- Zur Residenz?
- Ja.
- Möchten Sie

Komentarze