Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. In meiner Stadt gibt es eine Post, aber es gibt keinen Bahnhof. 
W moim mieście jest poczta, ale nie ma dworca. 

Komentarze