Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. die Apotheke - apteka 

2. das Theater - teatr  

Komentarze