Klasa
I liceum
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Das Löwendenkmal steht an dem (am) Hafen. 
Posąg lwa stoi w porcie. 

Komentarze