Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Podręcznik

Der Kindertag feiert man ...
Dzień Dziecka obchodzi się ...

A. in Japan am 5. (fünften) Mai. - w Japonii 5 maja.

Komentarze