Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Podręcznik

Przykładowo:

- Guten Tag, ist die Wohnung noch frei? (Dzień dobry, czy mieszkanie jest jeszcze wolne?) 
- Ja, natürlich. (Oczywiście.) 
- Wie groß ist sie? (Jaką ma powierzchnię?) 

Komentarze