🎓 Usłyszysz dwukrotnie cztery (...) - Zadanie 4: Egzamin ósmoklasisty Język hiszpański. Kwiecień 2020. Arkusz próbny - strona 5
Przedmiot:
Język hiszpański
Wybrana książka:
Egzamin ósmoklasisty Język hiszpański. Kwiecień 2020. Arkusz próbny (Arkusz, CKE)
Klasa:
8 szkoły podstawowej
Strona 5

Usłyszysz dwukrotnie cztery (...)

4
 Zadanie

Polecenie zadania:

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z sytuacjami życia codziennego (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. Sí, hace una hora. - Tak, godzinę temu.
B. A la una y media. - O 13:30.
C. Dos veces por semana. - Dwa razy w tygodniu.
D. Unos cuarenta minutos. - Jakieś 40 minut.
E. Sí, de lunes a viernes de diez a veinte horas. - Tak, od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 20.


Rozwiązanie:

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
D
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
CKE
Rok wydania:
2020
Autorzy:
ISBN:
9788365633781
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Arleta
3763

Nauczyciel

Już od najmłodszych lat miłośniczka języka hiszpańskiego. Interesuję się tańcem, w wolnym czasie podróżuję.