🎓 Usłyszysz dwukrotnie cztery (...) - Zadanie 2: Egzamin ósmoklasisty Język hiszpański. Kwiecień 2020. Arkusz próbny - strona 4
Przedmiot:
Język hiszpański
Wybrana książka:
Egzamin ósmoklasisty Język hiszpański. Kwiecień 2020. Arkusz próbny (Arkusz, CKE)
Klasa:
8 szkoły podstawowej
Strona 4

Usłyszysz dwukrotnie cztery (...)

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Polecenie zadania:

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi dotyczące fotografowania. Na podstawieinformacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


La persona que habla - Osoba mówiąca

A. aprendió a hacer mejores fotografías. - nauczyła się robić lepsze zdjęcia.
B. sacó varias fotos curiosas en un museo. - zrobiła kilka ciekawych zdjęć w muzeum.
C. vio fotos de la vida cotidiana de un artista. - widziała zdjęcia codziennego życia artysty.
D. conoció la historia de una foto-autorretrato. - poznała historię autoportretu.
E. se dio cuenta de las dificultades de una profesión. - zdała sobie sprawę z trudności wykonywania zawodu.

 

Rozwiązanie:

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
D C A E

Fragmenty wypowiedzi wskazujące na poprawność odpowiedzi:

2.1. "He leído en una revista que la primera foto selfie fue tomada en diciembre de 1920 en la terraza de un edificio." - Czytałem w gazecie, że pierwsze zdjęcie selfie zostało zrobione w grudniu 1920 roku na tarasie pewnego budynku budynku.

2.2. "Las sacó su mujer cuando el pintor estaba en el taller trabajando y también en su rutina diaria, por ejemplo cuando leía un periódico." - Zrobiła je jego żona, gdy malarz pracował w warsztacie, a także w codziennych czynnościach, na przykład kiedy czytał gazetę.

2.3. "Allí me enseñaron cómo componer una imagen, aprovechar la luz y otras cosas que antes no sabía." - Tam nauczyli mnie, jak komponować obraz, wykorzystać światło i inne rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem.

2.4. "Así aprendí que el trabajo de los modelos es duro y complicado." - Tym sposobem dowiedziałam się, że praca modeli jest trudna i skomplikowana.

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
CKE
Rok wydania:
2020
Autorzy:
ISBN:
9788365633781
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Arleta
3757

Nauczyciel

Już od najmłodszych lat miłośniczka języka hiszpańskiego. Interesuję się tańcem, w wolnym czasie podróżuję.