Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
C'est parti! 3, Zeszyt ćwiczeń

Kiedy chcemy wyrazić żal, winę, sformułować zdanie na temat niepotwierdzonych informacji lub hipotezy dotyczące przeszłości, to używamy trybu Conditionnel passé, np. Tu aurais dû me prévenir ! - Powinieneś był mnie ostrzec!; L'inondation aurait inondé la moitié de la province. - Powódź zatopiła prawdopodobnie połowę województwa.;  Il aurait pu venir, mais il n'a pas voulu. - Mógłby przyjść, ale nie chciał. 

Schemat tworzenia czasownika w tym trybie to: être/avoir odmieniony w conditionnel présent + participe passé.

W tabeli przedstawiono czasowniki posiłkowe être avoir odmienione w trybie conditionnel présent.

  être avoir
Je serais aurais
Tu serais aurais
Il/Elle/On serait aurait
Nous serions aurions
Vous seriez auriez
Ils/Elles seraient auraient

 

Przykładowe rozwiązanie:

(Poniżej przedstawiona jest przykładowa lista porad. Każdy uczeń może ułożyć ją w inny sposób. Poniższe rozwiązanie traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz swoją wypowiedź pisemną.)

 

1. Les Français auraient dû explorer la cuisine locale

Komentarze