Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
C'est parti! 3, Zeszyt ćwiczeń

Schemat tworzenia trybu łączącego wygląda następująco: que + temat czasownika w 3. os. l. mnogiej czasu teraźniejszego + końcówki.

Końcówki trybu subjonctif oraz przykładowo odmienione czasowniki regarder (oglądać) i finir (kończyć) przedstawiono w tabelce poniżej.

    regarder finir
Que je -e regarde finisse
Que tu -es regardes finisses
Qu'il/elle/on -e regarde finisse
Que nous -ions regardions finissions
Que vous -iez regardiez finissiez
Qu'ils/elles -ent regardent finissent

 

Niektóre z czasowników odmieniają się nieregularnie w trybie subjonctif. Należą do nich m.in. czasowniki être (być), avoir (mieć), aller (jechać, iść) oraz vouloir (chcieć). Ich odmianę przedstawiono w poniższej tabelce. 

  être avoir aller vouloir
Que je/j' sois aie aille veuille
Que tu sois aies ailles veuilles
Qu'il/elle/on soit ait aille veuille
Que nous soyons ayons allions voulions
Que vous soyez ayez alliez vouliez
Qu'ils/elles soient aient aillent veuillent

 

Niektóre czasowniki mają też nieregularny temat w trybie subjonctif. Należą do nich:

  • faire (robić) -> fass-, np. que je fasse
  • pouvoir (móc) -> puiss-, np. que tu puisses
  • savoir (wiedzieć) -> sach-, np. qu'il sache

Istnieje też grupa czasowników, która ma inny temat w trybie subjonctif dla 1. i 2. os. liczby mnogiej (jak vouloir):

  • boire (pić) -> boiv- (je, tu, il/elle/on, ils/elles) oraz buv- (nous, vous)
  • devoir (musieć) -> doiv- (je, tu, il/elle/on, ils/elles) oraz dev- (nous, vous)
  • mourir (umierać) -> meur- (je, tu, il/elle/on, ils/elles) oraz mour- (nous, vous)
  • recevoir (otrzymać) -> reçoiv- (je, tu, il/elle/on, ils/elles) oraz recev- (nous, vous) 
  • venir (przychodzić) -> vienn- (je, tu, il/elle/on, ils/elles) oraz ven- (nous, vous)

 

Rozwiązanie przedstawiono na obrazku.

Komentarze