Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
C'est parti! 3, Podręcznik

Kiedy chcemy położyć nacisk na czynność, a nie jej wykonawcę, albo na dopełnienie, używamy strony biernej (le voix passif). Często stosuje się ją w różnych oficjalnych pismach i komunikatach, np. np. Złodziej został zatrzymany przez policję. - Le voleur a été arrêté par la police.

Żeby utworzyć stronę bierną, to zamieniamy miejscami podmiot i dopełnienie bliższe czasownika. Schemat tworzenia strony biernej: dopełnienie + odmieniony czasownik être + participe passé + par + podmiot. Czasownik être odmieniamy w czasie i trybie, w którym było napisane zdanie w stronie czynnej. 

Pamiętajmy, że za każdym razem musimy uzgodnić participe passé, ponieważ dopełnienie znajduje się przed czasownikiem, np. Zdjęcia są zrobione przez turystów. - Les photos sont prises par les touristes. 


 

1. inventée

Tłumaczenie: Maszyna licząca została wynaleziona w 1642 roku przez Blaise'a Pascala, który chciał pomóc swojemu tacie w uporządkowaniu przychodów podatkowych. 

2. créée

Tłumaczenie: Rzeźba w brązie Myśliciel, która została stworzona przez Auguste'a Rodina w 1880 roku, znajduje się w Muzeum Rodina w Paryżu. 

Komentarze