Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
En action! 3, Zeszyt ćwiczeń

Przykładowe rozwiązanie:

(Poniżej przedstawione są przykładowe odpowiedzi na pytania. Każdy uczeń powinien ułożyć je indywidualnie. Poniższe rozwiązanie traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz własną wypowiedź ustną.)

 

  • Je pense que les jeunes sont responsables du patrimoine historique de leur pays, car sans leurs actions, il n'y aura plus de patrimoine.

Tłumaczenie: Czy sądzisz, że młodzi są odpowiedzialni za dziedzictwo historyczne swojego kraju? Dlaczego? - Sądzę, że młodzi są odpowiedzialni za dziedzictwo historyczne swojego kraju, ponieważ bez ich działań nie będzie już więcej dziedzictwa. 

Komentarze