Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
En action! 3, Zeszyt ćwiczeń

Zaimek quel (jaki, który) należy uzgodnić co do liczby i rodzaju z rzeczownikiem, do którego się odnosi. To znaczy, że jeśli rzeczownik jest w liczbie mnogiej i ma rodzaj żeński, np. langues (języki), to w takiej samej formie musimy też wybrać zaimek quel, czyli: jakie języki? -> quelles langues.

Wszystkie formy tego zaimka przedstawiono w tabelce poniżej.

rodzaj męski, liczba pojedyncza quel
rodzaj żeński, liczba pojedyncza quelle
rodzaj męski, liczba mnoga quels
rodzaj żeński, liczba mnoga quelles

Kiedy chcemy zadać pytanie dotyczące czegoś, co już pojawiło się we wcześniejszym kontekście (np. w poprzednim zdaniu), to używamy zaimków rzeczownych pytajnych, np. Regarde ces robes! Laquelle préfères-tu ? - Spójrz na te sukienki! Którą wolisz?

Wszystkie formy tego zaimka przedstawiono w tabelce poniżej. 

Rodzaj męski, liczba pojedyncza lequel
Rodzaj żeński, liczba pojedyncza laquelle

Rodzaj męski, liczba mnoga

lesquels
Rodzaj żeński, liczba mnoga lesquelles

 

a. quelles

Tłumaczenie: Czy mogę znaleźć informacje o recyklingu w dowolnych czasopismach o ekologii? 

Komentarze