Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
En action! 3, Podręcznik

Kiedy chcemy zadać pytanie dotyczące czegoś, co już pojawiło się we wcześniejszym kontekście (np. w poprzednim zdaniu), to używamy zaimków rzeczownych pytajnych, np. Regarde ces robes! Laquelle préfères-tu ? - Spójrz na te sukienki! Którą wolisz?

Jeśli jednak łączymy zaimek rzeczowny pytajny z przyimkami à albo de, to zmieniają one formę, np. Tu parles des films de Woody Allen ? Desquels ? - Mówisz o filmach Woody'ego Allena? O których?; Tu as reçu 4 courriels : auquel tu veux répondre ? - Dostałeś 4 maile: na który chcesz odpowiedzieć?

Możemy ich również używać jako zaimków względnych w zdaniach złożonych, wtedy również dotyczą one wyrażeń, które już pojawiają się w zdaniu nadrzędnym. Bardzo często są poprzedzone przyimkami (np. pour, avec, sans, loin de, grâce à), np. Ce sont les amis sans lesquels je ne pourrais pas vivre. - To są przyjaciele, bez których nie mógłbym żyć.; J'habite dans le bâtiment près duquel il y a une très belle jardin. - Mieszkam w budynku, blisko którego jest przepiękny ogród.; C'est un appareil grâce auquel je peux faire les ménages plus rapidement. - To jest urządzenie, dzięki któremu mogę szybciej sprzątać. 

Wszystkie formy tego zaimka przedstawiono w tabelce poniżej. 

    lequel + à lequel + de
Rodzaj męski, liczba pojedyncza lequel auquel duquel
Rodzaj żeński, liczba pojedyncza laquelle à laquelle de laquelle

Rodzaj męski, liczba mnoga

lesquels auxquels desquels
Rodzaj żeński, liczba mnoga lesquelles auxquelles desquelles

 

a. pour lesquelles je me suis engagé.

Tłumaczenie: To są powody. Zaangażowałem się dla tych powodów. -> To są powody, dla których zaangażowałem się. 

Komentarze