Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
En action! 3, Podręcznik

Oprócz poznanych dotychczas reguł stosowania trybu subjonctif, są też różne spójniki i wyrażenia nieosobowe, które mogą sprawiać problemy. Poniżej przedstawiono tabelkę, w której pokazano kłopotliwe przypadki używania trybu łączącego.

co wyraża? tryb łączący (le subjonctif) tryb oznajmujący (l'indicatif)
równoczesność - quand (kiedy), pendant/alors que (podczas gdy), np. Quand tu partes, promène le chien ! - Kiedy wyjdziesz, wyprowadź psa!; Elle regarde la télé pendant que je prépare le dîner. - Ogląda telewizję, kiedy przygotowuję kolację.
bezpośrednie następowanie po sobie - dès que/aussitôt que (kiedy tylko, jak tylko), np. Dès que le film sort, je vais au cinéma ! - Jak tylko ten film wyjdzie, idę do kina! 
następowanie po sobie - après que (po tym, jak), np. Je fais mes devoirs après que mon père me l'a dit. - Odrabiam lekcje po tym, jak tata mi kazał.
uprzedniość avant que (zanim, przed), np. Je dois rentre chez moi avant qu'il (ne)* pleuve. - Muszę wrócić do domu zanim spadnie deszcz (przed deszczem).  avant de + bezokolicznik (zanim), np. Avant de se marier, elle était très solitaire. - Zanim nie wzięła ślubu, była bardzo samotna.
rozpoczęte w przeszłości, wciąż trwa - depuis que (odkąd), np. Depuis que je vais au lycée, j'ai beaucoup de devoirs. - Odkąd chodzę do liceum, mam dużo prac domowych. 
w teraźniejszości, zakończy się w przyszłości jusqu'à ce que (dopóki, aż), np. Je irai au lycée jusqu'à ce que j'aie mon bac. - Będę chodzić do liceum, dopóki nie będę miał matury.  -

 

*Jest to tzw. ne explétif - nie jest ono obowiązkowe, nie oznacza przeczenia, jego użycie jest zabiegiem stylistycznym. 


 

a. dès qu'

Tłumaczenie: Poinformuje nas, jak tylko będzie miała odpowiedź. 

Komentarze