Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
En action! 3, Podręcznik

Zaimek quel (jaki, który) należy uzgodnić co do liczby i rodzaju z rzeczownikiem, do którego się odnosi. To znaczy, że jeśli rzeczownik jest w liczbie mnogiej i ma rodzaj żeński, np. langues (języki), to w takiej samej formie musimy też wybrać zaimek quel, czyli: jakie języki? -> quelles langues.

Wszystkie formy tego zaimka przedstawiono w tabelce poniżej.

rodzaj męski, liczba pojedyncza quel
rodzaj żeński, liczba pojedyncza quelle
rodzaj męski, liczba mnoga quels
rodzaj żeński, liczba mnoga quelles

 

a. n'importe quel

Tłumaczenie: On może uczestniczyć w zebraniu w dowolny dzień tygodnia. 

Komentarze