Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
Defi 2. Wersja francuska. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

W [nawiasie kwadratowym] podano uproszczoną wymowę. Pogrubiono dźwięk [s].

 

  1. exposer [ekspoze]
  2. le visuel [lu wizjuel] 

Komentarze