🎓 Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie (...) - Zadanie 12: Egzamin ósmoklasisty Język francuski. Kwiecień 2020. Arkusz próbny - strona 14
Przedmiot:
Język francuski
Wybrana książka:
Egzamin ósmoklasisty Język francuski. Kwiecień 2020. Arkusz próbny (Arkusz, CKE)
Klasa:
8 szkoły podstawowej
Strona 14

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie (...)

12
 Zadanie

Treść:

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. 


Rozwiązanie:

12.1. B (Zwiedzę też cały kraj.)

uzasadnienie: Zdanie jest napisane w czasie przyszłym prostym (Futur proche). Kiedy chcemy użyć tego czasu, to musimy odmienić czasownik aller (tutaj: tu vas - ty) i dodać do niego bezokolicznik. Bezokolicznik czasownika zwiedzać to właśnie visiter.

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
CKE
Rok wydania:
2020
Autorzy:
ISBN:
9788365633934
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel

Miłośniczka języków i muzyki francuskiej. W wolnym czasie śpiewam, czytam komiksy i ćwiczę parkour.