Klasa
I liceum
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
Francofolie express 2, Zeszyt ćwiczeń

1. V

tłumaczenie: Matka (surogatka) ma wpływ na klona - prawda, w tekście napisano, że klony różnią się między sobą m.in. dlatego, że były "noszone przez inne brzuchy". 

Komentarze