Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
LaClasse A1. Reforma 2019, Podręcznik

Przykładowe rozwiązanie:

(Poniżej przedstawione są przykładowe zagadki. Każdy uczeń może ułożyć je w inny sposób. Poniższe rozwiązanie traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz swoją wypowiedź.)

 

a. Pour faire de la natation, tu vas... (à la piscine).

tłumaczenie: Aby ćwiczyć pływanie, idziesz... (na basen).

Komentarze