Klasa
I liceum
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
LaClasse A1. Reforma 2019, Podręcznik

Głoska [i] została pogrubiona, głoska [u] jest podkreślona, a głoska [y] została napisana kursywą.

 

a. vous allez le lundi ?

Komentarze