Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
LaClasse A1. Reforma 2019, Podręcznik

1. Où tu travailles ? 

tłumaczenie: Gdzie pracujesz? - Pracuję w teatrze.

Komentarze