🎓 Complete the text (...) - Zadanie 5: High note 4. Student's Book. Reforma 2019 - strona 179
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
High note 4. Student's Book. Reforma 2019 (Podręcznik, Pearson)
Klasa:
II technikum
Strona 179

Uwaga!

W języku angielskim istnieje konstrukcja używana w piśmie formalnym, w której zastępujemy zdania podrzędne imiesłowami czasu teraźniejszego lub przeszłego. W konstrukcjach tego typu obie części zdania odnoszą się zwykle do tego samego podmiotu, jednak przy tworzeniu skróconego zdanie okolicznikowego usuwamy podmiot z pierwszej części zdania lub przesuwamy go do jego kolejnej części, np.:

Jack knew he was going to sink, so he hung onto a piece of ship debris. - Knowing that he was going to sink, Jack hung onto a piece of ship debris. 

(Jack wiedział, że utonie, więc uczepił się fragmentu rozbitego statku. - Wiedząc, że utonie, Jack uczepił się fragmentu rozbitego statku.)

After Anna had finished reading the book, she reached for another one. => Having read the book, Anna reached for another one. (Po tym, jak Anna skończyła czytać książkę, sięgnęła po następną. - Kończąc czytanie książki, Anna sięgnęła po następną.)


Uwaga! Odpowiedzi zostały pogrubione w tłumaczeniu.

1. Playing

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Pearson
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Rachael Roberts, Caroline Krantz
ISBN:
9788378828044
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
8163

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.