🎓 Fill in (...) - Zadanie 1: On Screen. Pre-Intermediate B1. Workbook - strona 139
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
On Screen. Pre-Intermediate B1. Workbook (Zeszyt ćwiczeń, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 139

Fill in (...)

1
 Zadanie

Uwaga! 

W języku angielskim występują czasowniki modalne, które mają inne formy i funkcje od innych czasowników. Są to na przykład: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must. Czasowniki modalne nie występują w tej samej formie we wszystkich czasach, dlatego niektóre z nich mają formy zastępcze (no. must = have to) Czasowniki modalne mają kilka wspólnych cech, a są to:

  • brak końcówki -s w 3 osobie czasu Present Simple, 
  • brak form z końcówką -ing
  • w zdaniach z czasownikiem modalnym czasownik główny jest w formie podstawowej (wyjątkiem są zdania z ought to)
  • wszystkie czasowniki modalne w języku angielskim są czasownikami posiłkowymi (zdania przeczące tworzymy poprzez użycie po czasowniku modalnym słowa not. Pytania tworzymy poprzez inwersję.)

 

 


Uwaga! Poniższe odpowiedzi można ująć innymi słowami, dlatego jest to przykładowe rozwiązanie.

MODAL

(czasownik modalny)

USE

(użycie)

SYNONYMOUS EXPRESSION

(synonim zdania)

1. must deduction (przykład)
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Virginia Evans, Jenny Dooley
ISBN:
9781471523625
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
8930

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.