🎓 Rewrite (....) - Zadanie 5: On Screen. Pre-Intermediate B1. Workbook - strona 134
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
On Screen. Pre-Intermediate B1. Workbook (Zeszyt ćwiczeń, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 134

Rewrite (....)

5
 Zadanie

Uwaga!

Mowy zależnej używamy, kiedy chcemy przekazać treść wypowiedzi, bez cytowania jej. Mowa zależna działa na zasadzie przesunięcia czasu “o jeden do tyłu”. Mimo zmiany czasu na czas przeszły, w tłumaczeniu polskim drugi człon zdania tłumaczymy na czas teraźniejszy. ! Brak następstwa czasu obowiązuje w przypadku, gdy wypowiedź jest ogólnie przyjętą prawdą (np. He said Seoul is bigger than Warsaw - Powiedział, że Seul jest większy od Warszawy.)

Uwaga! W mowie zależnej mogą zachodzić inne zmiany, niż następstwo czasu. Chodzi o okoliczniki czasu (np. yesterday = the day before), miejsce (here = there), zaimki (I = he/she; me = him/her) oraz przymiotniki dzierżawcze (my = his/her)

Zasada następstwa czasu przedstawia się w następujący sposób:

Present Simple                            ----> Past Simple

Present Continuous                      ----> Past Continuous

Present Perfect                            ----> Past Perfect

Past Simple                                 ----> Past Perfect

Past continuous                           ----> Past Perfect Continuous

Past Perfect                                 ----> Past Perfect

can/can't                                     ----> could / couldn't 

will/won't                                    ----> would / wouldn't

am/is/are going to                       ----> was/was/were going to 

PYTANIA: Zmieniając pytania z mowy niezależnej na mowę zależną pozbywamy się pytajnika, a szyk zdania zmieniamy na ten w zdaniach twierdzących (przytaczając pytania w mowie zależnej podmiot stoi przed czasownikiem). Jeśli chodzi o pytania w stylu “tak” lub “nie”, używamy słów whether (czy) oraz if (czy). Do relacjonowania nakazów i próśb używamy czasowników ask (pytać, prosić) lub tell (mówić, kazać). W takiej sytuacji konstrukcja zdania przedstawia się następująco: 

czasownik (ask/tell) + rzeczownik lub zaimek osobowy + [not] to + bezokolicznik

ask / tell sb to do sth - powiedzieć komuś, by coś zrobił 

ask / tell sb not to do sth - powiedzieć komuś, by czegoś nie robił

 


 

 

Okoliczniki czasu i miejsca:  

last -> the previous 

here -> there

two hours ago -> two hours earlier/before

tomorrow -> the following day

now -> at that time / then

today -> that day

yesterday -> the day before

next -> the following

Zaimki wskazujące, osobowe,

zaimki i przymiotniki dzierżawcze:

this / these -> that / those

I / we -> he / she / they

our -> their

me / us -> him / her / them

my -> his/her

Czasowniki wskazujące na użycie mowy zależnej:

tell, say, add, claim, explain, point out, reply, suggest.


1. (przykład)

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Virginia Evans, Jenny Dooley
ISBN:
9781471523625
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
8930

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.