🎓 Complete the gaps (...) - Zadanie Grammar in Focus: On Screen. Pre-Intermediate B1. Student's Book - strona 114
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
On Screen. Pre-Intermediate B1. Student's Book (Podręcznik, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 114

Uwaga!

Every oraz each używamy z policzalnymi pojedynczymi rzeczownikami. Each używamy, kiedy mówimy o dwóch osobach lub rzeczach, kiedy mamy na myśli o nich osobno. 

Every (każdy, każde, każda) używamy, kiedy mówimy o trzech (lub więcej) osobach lub rzeczach, o grupie osób lub aby pokazać co jaki czas coś się dzieje (np. every year - co roku). Słowa every używamy wyrażeniami takimi jak almost, nearly, practically oraz without exceptionEvery one oraz each oznacza "każdy z" i może po nich pojawić się przyimek "of". 

Plenty of oznacza wystarczająco lub więcej niż wystarczająco. Wyrażenia tego używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi lub w liczbie mnogiej.

Both (oba) odnosi się do dwóch osób, rzeczy lub grup. Ma pozytywne znaczenie i następuje po nim czasownik w liczbie mnogiej. 

Neither (żaden) odnosi się do dwóch osób, rzeczy lub grup i ma negatywne znaczenie. Po wyrażeniu neither of + rzeczownik w liczbie mnogiej może nastąpić czasownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej w formie twierdzącej. Zamiast neither of możemy użyć not ... either of.

All (wszyscy) odnosi się do więcej niż dwóch osób, rzeczy lub grup. Ma pozytywne znaczenie i następuje po nim czasownik w liczbie mnogiej.

Both oraz all może pojawić się po czasowniku to be (być) lub pomiędzy czasownikiem głównym, a posiłkowym. 

Konstrukcji a/the/this/my itp. + whole + rzeczownik używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. Whole NIE jest używane z rzeczownikami niepoliczalnymi. 

None of (żaden z) odnosi się do więcej niż dwóch osób, rzeczy lub grup i ma negatywne znaczenie. Używane jest z rzeczownikami lub zaimkami dopełnieniowymi. Po wyrażeniu none of pojawia się czasownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej. 

Either odnosi się do dwóch osób, rzeczy lub grup i może pojawić się na końcu zdania przeczącego. Po either pojawia się rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej. 

Po either of + rzeczowniku w liczbie mnogiej następuje czasownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej. 

Po wyrażeniu Both ... and ... następuje czasownik w liczbie mnogiej.

Neither nor (ani ... ani) to konstrukcja o negatywnym znaczeniu, więc nie dodajemy w nim kolejnego przeczenia. Either or (albo ... albo) używamy w zdaniach twierdzących, kiedy odnosimy się do wyboru pomiędzy dwiema możliwościami. To, czy czasownik jest w liczbie pojedynczej lub mnogiej zależy od tego, czy w zdaniu pojawia się rzeczownik w liczbie pojedynczej. Jeśli w zdaniu pojawia się chociaż jeden rzeczownik w liczbie mnogiej, to czasownik jest również w liczbie mnogiej. 

Konstrukcje I wish + past simple ( Chciałbym/Chciałabym, żeby ...) oraz If only + past simple (Gdyby tylko ...) służą do wyrażania żalu, że aktualnie dana sytuacja nie ma miejsca, bądź ma miejsce.

If only + past perfect oraz I wish + past perfect używamy, aby wyrazić żal z powodu zaistniałej wcześniej sytuacji i pragnienie, by wydarzenia potoczyły się inaczej. W tej konstrukcji wyrażamy jedynie sam warunek, ponieważ skutek pozostaje w domyśle.

Bezokolicznik z cząstką"to" Końcówka -ing

* po wyrażeniach takich jak would love, would like, would prefer

* po czasownikach takich jak agree, fail, arrange, hope, plan, intend, ask, decide, expect, forget (w znaczeniu "nie pamiętać"), hope, manage, need, offer, promise, refuse, seem, want itd.

* po too/enough

* by wyrazić cel

* po czasownikach takich jak like, love, dislike, fancy, hate, enjoy, prefer itp.

* kiedy mówimy o czynnościach (często ze słowem "go")

* po czasownikach takich jak avoid, admit, deny, finish, forget (w znaczeniu "nie przypominać sobie") , keep, mind, miss, remember, risk, stop, delay, avoid, practice, consider itp.

* po wyrażeniach takich jak be busy, it's no use, it's not worth, look forward to, there's no point, can't stand


Uwaga! Wybrane słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.

1. about

Zadanie premium

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium

Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo. Wykup konto Premium, aby uzyskać dostęp do całej zawartości serwisu 🙂
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Virginia Evans, Jenny Dooley
ISBN:
9781471537264
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
4414

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.