🎓 Put the verbs (...) - Zadanie 1: New Enterprise A2. Workbook. Reforma 2019 - strona 31
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
New Enterprise A2. Workbook. Reforma 2019 (Zeszyt ćwiczeń, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 31

Uwaga!

Czasu present perfect używamy,

  • gdy mówimy o wydarzeniach mających miejsce w nieokreślonym momencie w przeszłości, lub które jeszcze się nie zakończyły. 
  • kiedy chcemy podkreślić aktualny skutek czynności 
  • z czasownikami stanu np. chcieć, wiedzieć, wierzyć, być.

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has oraz formy past participle. Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have not lub has not (haven't, hasn't) oraz formy past participle. Zdania pytające w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has następnie podmiotu i formy past participle. Formę past participle tworzymy poprzez dodanie do czasowników regularnych końcówki -ed. Pozostałe czasowniki mają formy nieregularne (znajdują się w ćwiczeniach na stronie 76).

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect tworzymy w następujący sposób:

I, You have          

He, She, It  has               + past participle (imiesłów bierny)

We, You, They have              

Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy w następujący sposób:

I, You have          

He,She, It has      + not +   past participle (imiesłów bierny).

We, You, They have  

Zdania pytające w czasie Present Perfect tworzymy w następujący sposób:

Have I, You 

Has he, she, it            +   past participle (imiesłów bierny) 

Have we, you, they

Krótkie odpowiedzi na pytania w czasie present perfect tworzymy w następujący sposób:

Yes, I/you have.                                  No, I/you haven't (have not).

         he/she/it has.                                   he/she/it hasn't.

         we/you/they have.                            we/you/they haven't.


1. hasn't slept 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Jenny Dooley
ISBN:
9781471569692
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
7934

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.