🎓 Choose the correct (...) - Zadanie 4: New Enterprise A2. Student's Book. Reforma 2019 - strona 53
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
New Enterprise A2. Student's Book. Reforma 2019 (Podręcznik, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 53

Uwaga!

Just (właśnie) używane jest do określenia czynności, która przed chwilą miała miejsce. Wstawiamy je między czasownikiem posiłkowym have/has, a imiesłowem biernym (past participle - czasownik z końcówką -ed, bądź czasownik z III kolumny, w tabeli czasowników nieregularnych). Przykład: I have just recycled the glass.

Słów never (nigdy) i ever (kiedykolwiek), kiedy chcemy opowiedzieć o swoim doświadczeniu życiowym. Wstawiamy je między have/has, a imiesłowem biernym (past participle - czasownik z końcówką -ed, bądź czasownik z III kolumny, w tabeli czasowników nieregularnych). Never używamy do tworzenia zdań przeczących, a ever zazwyczaj w zdaniach pytających. Przykłady: I have never recycled glass. / / Have you ever recycled glass?

Since (od) używamy z konkretnym momentem lub datą (np. since Tuesday, since December, since 2019).

For (przez) używamy, mówiąc o danym okresie czasu (np. for two weeks, for a month). 

Yet w zdaniach twierdzących używane jest do określenia czynności, której jeszcze nie wykonaliśmy (wtedy yet oznacza “jeszcze”). W zdaniach pytających yet używamy, by dowiedzieć się, czy dana czynność została wykonana (wtedy yet oznacza “już”). Yet wstawiamy na końcu zdania!

Already (już) używamy, aby podkreślić, że dana czynność została wykonana. Słowo to zwykle używamy w zdaniach twierdzących, choć może się także pojawić w pytaniu (w pytaniach częściej używamy yet). Already wstawiamy między have/has, a past participle.

Still (jeszcze, nadal, wciąż, do tej pory) używamy, mówiąc o niedokończonej czynności. Still zawsze stawiamy przed czasownikiem lub przymiotnikiem, ale nigdy nie po nim. W zdaniach przeczących still stawiamy przed przeczeniem.

Wyrażenia have/has been oraz have/has gone mają różne znaczenia.

have/has gone to England - pojechał do Anglii (i nadal tam jest)

have/has been to England - był w Anglii (ale już go tam nie ma)

Czasu present perfect używamy, gdy mówimy o wydarzeniach mających miejsce w nieokreślonym momencie w przeszłości, lub które jeszcze się nie zakończyły.

Czasu present perfect continuous używamy, gdy mówimy o wydarzeniach i czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości, trwały nieprzerwanie (lub powtarzały się) i trwają do chwili obecnej, lub trwały nieprzerwanie (lub powtarzały się) i właśnie się zakończyły, ale ich skutki są nadal odczuwalne.

Czasu past simple używamy do opowiadania o przeszłych zdarzeniach, określonych przez wyrażenia czasowe takie jak: yesterday, two years ago, in 2019.


1. gone 

Zadanie premium

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium

Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo. Wykup konto Premium, aby uzyskać dostęp do całej zawartości serwisu 🙂
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Jenny Dooley
ISBN:
9781471578137
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
5630

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.