🎓 Choose the correct (...) - Zadanie 4: New Enterprise A2. Student's Book. Reforma 2019 - strona 48
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
New Enterprise A2. Student's Book. Reforma 2019 (Podręcznik, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 48

Uwaga!

Czasu present perfect używamy, gdy mówimy o wydarzeniach mających miejsce w nieokreślonym momencie w przeszłości, lub które jeszcze się nie zakończyły. 

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has oraz formy past participle. Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have not lub has not (haven't, hasn't) oraz formy past participle. Zdania pytające w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has następnie podmiotu i formy past participle. Formę past participle tworzymy poprzez dodanie do czasowników regularnych końcówki -ed. Pozostałe czasowniki mają formy nieregularne (znajdują się w tabelce na stronie 126).

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect tworzymy w następujący sposób:

I, You have          

He, She, It  has               + past participle (imiesłów bierny)

We, You, They have              

Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy w następujący sposób:

I, You have          

He,She, It has      + not +   past participle (imiesłów bierny).

We, You, They have  

Zdania pytające w czasie Present Perfect tworzymy w następujący sposób:

Have I, You 

Has he, she, it            +   past participle (imiesłów bierny) 

Have we, you, they

Krótkie odpowiedzi na pytania w czasie present perfect tworzymy w następujący sposób:

Yes, I/you have.                                  No, I/you haven't (have not).

         he/she/it has.                                   he/she/it hasn't.

         we/you/they have.                            we/you/they haven't.

Just (właśnie) używane jest do określenia czynności, która przed chwilą miała miejsce. Wstawiamy je między czasownikiem posiłkowym have/has, a imiesłowem biernym (past participle - czasownik z końcówką -ed, bądź czasownik z III kolumny, w tabeli czasowników nieregularnych). Przykład: I have just recycled the glass.

Słów never (nigdy) i ever (kiedykolwiek), kiedy chcemy opowiedzieć o swoim doświadczeniu życiowym. Wstawiamy je między have/has, a imiesłowem biernym (past participle - czasownik z końcówką -ed, bądź czasownik z III kolumny, w tabeli czasowników nieregularnych). Never używamy do tworzenia zdań przeczących, a ever zazwyczaj w zdaniach pytających. Przykłady: I have never recycled glass. / / Have you ever recycled glass?

Since (od) używamy z konkretnym momentem lub datą (np. since Tuesday, since December, since 2019). For (przez) używamy, mówiąc o danym okresie czasu (np. for two weeks, for a month). 

Yet w zdaniach twierdzących używane jest do określenia czynności, której jeszcze nie wykonaliśmy (wtedy yet oznacza “jeszcze”). W zdaniach pytających yet używamy, by dowiedzieć się, czy dana czynność została wykonana (wtedy yet oznacza “już”). Yet wstawiamy na końcu zdania!

Already (już) używamy, aby podkreślić, że dana czynność została wykonana. Słowo to zwykle używamy w zdaniach twierdzących, choć może się także pojawić w pytaniu (w pytaniach częściej używamy yet). Already wstawiamy między have/has, a past participle.

Still (jeszcze, nadal, wciąż, do tej pory) używamy, mówiąc o niedokończonej czynności. Still zawsze stawiamy przed czasownikiem lub przymiotnikiem, ale nigdy nie po nim. W zdaniach przeczących still stawiamy przed przeczeniem.


1. just

Wyjaśnienie: the word just stands between auxiliary verb have/has and past participle, while yet usually stands at the end of the sentence.

Zadanie premium

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium

Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo. Wykup konto Premium, aby uzyskać dostęp do całej zawartości serwisu 🙂
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Jenny Dooley
ISBN:
9781471578137
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
5647

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.