Klasa
I liceum
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
High note 3. Student's Book. Reforma 2019, Podręcznik
 • 1

  Zadanie

 • 2

  Zadanie

 • 3

  Zadanie

 • 4

  Zadanie

 • 5

  Indywidualne

 • 6

  Zadanie

 • 7

  Zadanie

 • 8

  Zadanie

 • 9

  Zadanie

Pierwszy tryb warunkowy
Używamy go, aby opisać sytuacje, które potencjalnie mogą się wydarzyć pod pewnym warunkiem. 
If + Present Simple, will + bezokolicznik
LUB
Will + bezokolicznik   + if +Present Simple

Drugi tryb warunkowy
Używamy go, gdy mówimy o sytuacjach hipotetycznych. Istnieje bardzo mała szansa na to, że się wydarzą. 
If + Past Simple  +   would + bezokolicznik
LUB
Would + bezokolicznik   +   if + Past Simple 

Możemy także w miejsce ‘would’ wstawić ‘could’ (hipotetyczne umiejętności / możliwości) lub ‘might’ (osoba mówiąca nie jest przekonana, co do rezultatu).

Zamiast 'if not' możemy stosować 'unless' (tłumaczymy jako: chyba że / jeśli nie)


 

Pierwszy tryb:

If I talk to them, they will believe me. 

Komentarze