Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
New Hot Spot 6, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga!

Since (od) używamy z konkretnym momentem lub datą (np. since Tuesday, since December, since 2019). For (przez) używamy mówiąc o danym okresie czasu (np. for two weeks, for a month). 

Przykład: How long have you been a student?

                I have been a student for six years.

                I have been a student since 2014.


1. (przykład)

Komentarze