Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
High note 2. Workbook, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga!

"must" - musieć; łączy się z bezokolicznikiem bez "to"

Używamy go kiedy ktoś ma mocne postanowienie, że coś zrobi lub musi coś zrobić ze względów praktycznych.

"mustn't" - mieć zakaz, nie wolno; łączy się z bezokolicznikiem bez "to"

"have to/has to" - musieć; łączy się z bezokolicznikiem bez "to"

Używamy go kiedy ktoś ma obowiązek coś zrobić, bo takie są przepisy lub wymagania narzucone przez kogoś innego.

"don't/doesn't have to" - nie musieć; łączy się z bezokolicznikiem bez "to"

"should" - wyraża powinność, czasownik stosowany przy udzielaniu rad; łączy się z bezokolicznikiem bez "to"

 

1. (przykład)

2. should

Komentarze