Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Team Up Plus VI. Class Book, Podręcznik

Uwaga!

Słowami typowymi dla czasu present perfect są słowa: yet i already

Yet w zdaniach twierdzących używane jest do określenia czynności, której jeszcze nie wykonaliśmy (wtedy yet oznacza “jeszcze”). W zdaniach pytających yet używamy, by dowiedzieć się, czy dana czynność została wykonana (wtedy yet oznacza “już”).

Yet wstawiamy na końcu zdania!

Przykład: I haven’t read the book yet. (Jeszcze nie przeczytałem/łam tej książki)

                Have you read this book yet? (Czy przeczytałeś już tą książkę?)

 

Already (już) używamy, aby podkreślić, że dana czynność została wykonana. Słowo to zwykle używamy w zdaniach twierdzących, choć może się także pojawić w pytaniu (w pytaniach częściej używamy yet). Already wstawiamy między have/has, a past participle:

Przykłady: I have already read this book. (Już przeczytałem/łam tą książkę)


1. The film hasn't started yet.

Komentarze