🎓 Change the sentences (...) - Zadanie I: Teen Explorer 8 - strona 125
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
Teen Explorer 8 (Podręcznik, Nowa Era)
Klasa:
8 szkoły podstawowej
Strona 125

Uwaga!

Przy zamianie z mowy niezależnej (direct speech) na mowę zależną (reported speech), czasownik w czasie teraźniejszym zamienia się w czasownik w czasie przeszłym, a czasownik w czasie przeszłym w 3 formę czasownika - imiesłów bierny.

Przesuwamy czas o jeden do tyłu za wyjątkiem czasu Past Perfect:

Present Simple - Past Simple

Past Simple - Past Perfect

"be going to" - "was/were going to"

W przypadku zamiany pytań z mowy niezależnej na zależną, należy pamiętać o tym, że takie pytania przyjmują szyk zdań twierdzących.

Uwaga!

Jeśli po słowie wprowadzającym występuje "if/whether" (pytanie ogólne) lub "what/where/when" itd. (pytanie szczegółowe),

wtedy słowem wprowadzającym zawsze będzie "asked" lub inne słowo pytające, ponieważ jest to pytanie w mowie zależnej.

Jeśli po "asked" występuje dopełnienie (zaimek/osoba), wtedy nie cofamy czasu.

Do wprowadzenia zdań w mowie zależnej możemy użyć czasowników "said" i "told". Po "told" zawsze wystąpi dopełnienie (zaimek/osoba), do której coś zostało powiedziane.

Natomiast po "said" jej nie będzie, więc musimy od razu przytoczyć czyjąś wypowiedź cofając czas o jeden do tyłu.


 

1. that she had enjoyed the party the previous night

Komentarze
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
PodręcznikTeen Explorer 8
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2018
Autorzy:
Angela Bandis, Diana Shotton
ISBN:
9788326732706
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel

Z wykształcenia anglistka, a z zamiłowania tłumaczka literatury anglojęzycznej. Uwielbiam podróże, górskie wędrówki oraz koncerty muzyki alternatywnej.