Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
English Class B1. Student's Book, Podręcznik

(przykład) 1. Are the people in the park filming the skateboarders?

2. Does Gary work as a reporter?

Komentarze