Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
English Class A2+. Student's Book, Podręcznik

Przykładowe rozwiązanie:

1. Classrooms will be very different in 2035. There won't be so many students and children won't go to school.

(W 2035 roku klasy będą wyglądały zupełnie inaczej. Nie będzie tak wiele uczniów i dzieci nie będą chodziły do szkoły.)

Komentarze