Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
New Voices 7. Student's Book, Podręcznik

 

Regular verbs end in -ed in the past simple (czasowniki regularne w czasie past simple sa zakończone na -ed)

Irregular verbs usually change their form in the past simple (czasowniki nieregularne w czasie past simple zazwyczaj zmieniają swoją formę)*

Komentarze